Bačvu! To je obična pivska bačva u koju pivovare pune svoja piva. Bačve mogu biti različitih volumena (od 5L do 50L), ali i različitih vrsta:

  • Inox bačve
  • Jednokratne bačve

Inox bačve su povratni, dogotrajni kegovi i za pivovaru jako bitni kako bi se normalni ciklus proizvodnje i prodaje održavao u konstanti. Kada pivovare pošalju keg prema kupcu, kupac taj prazni keg mora i vratiti natrag u pivovaru. Jednokratne bačve su praktičnije od inox bačvi jer nisu povratne, tako da ih kupac može reciklirati nakon uporabe (nema povrata u pivovaru). Jednokratni kegovi se uglavnom koriste za izvoz, a njihov najveći nedostatak je što se njihova nabavna cijena dodaje u proizvodnu cijenu piva, tako da je u izlazna cijena (iz pivovare) jednokratnog kega uvijek skuplja od izlazne cijene inox/povratnog kega.

Mi za distribuciju po Hrvatskoj koristimo inox kegove volumena 25L.

Izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Fonda za regionalni razvoj