Gipsy pivovara je pivovara koja nema vlastiti pogon, a pivo proizvodi u zakupljenom pogonu. Gipsy pivovara je pravno i ekonomski samostalna i u 100% vlasništvu svog branda (mi smo bili Gipsy pivovara kada smo proizvodili pivo u pivovari Kahli beer u Kućan Marofu).
Contract pivovara, za razliku od Gipsy pivovare, ne zakupljuje pogon koji je u vlasništvu druge pivovare, već koristi usluge proizvodnje piva te druge pivovare. Po "ugovoru" se dogovaraju uvjeti proizvodnje i distribucije. Contract pivovara je ekonomski samostalna, ali je pravno vezana za drugu pivovaru i brand je 100% u vlasništvu te druge pivovare. Jednostavno objašnjenje bi bilo ovakvo - contract pivovara nema veze s proizvodnjom i obavlja samo poslove marketinga i eventualno distribucije te prodaje. Gipsy pivovara obavlja sve poslove u pivovari (uključujući i proizvodnju) i još plaća zakup pogona. Nekako proizlazi iz ovog objašnjenja da je bolje biti Contract pivovara nego Gipsy pivovara ili čak normalna pivovara koja obavlja sve iznad navedene poslove za Gipsy i/ili Contract pivovaru. :) 

Izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Fonda za regionalni razvoj