Nova runda j.d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Skraćena tvrtka: Nova runda j.d.o.o.

Sjedište i adresa: Humska 6, 10000, Zagreb, Croatia

Osnovna djelatnost: Proizvodnja piva

Žiro-račun: HR5925000091101485505

Temeljni kapital u iznosu od 1,33€ je uplaćen u cijelosti

 

Osobni identifikacijski broj (OIB): 42516472068

Matični broj subjekta (MBS): 080855790

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

Godina osnivanja: 2013.

Banka: Addiko banka d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb

Članovi uprave: Marko Filipin i Miroslav Šuvak

 

Telefon: +385 99 364 4205

E-mail: info@novarunda.com

Izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Fonda za regionalni razvoj