Web-stranica Nove runde poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Podatke dobivene prijavom na newsletter i putem kontakt forme, te ostale podatke o korisniku, Nova runda neće davati na uvid neovlaštenoj trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Nova runda može u skladu sa zakonom prikupljati i obrađivati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja web-stranica Nova runda, te se stoga ima smatrati voditeljem obrade osobnih podataka. Voditelj obrade postavlja Miroslava Šuvaka kao svog predstavnika za sva pitanja prikupljanja i obrade osobnih podataka.

Nova runda može pojedinu obradu na temelju ugovornog odnosa povjeriti trećim osobama (izvršiteljima obrade), koji obradu provode u ime voditelja obrade i po njegovom nalogu.

Svaki korisnik (posjetitelj) stranice Nova runda će prilikom otvaranja same stranice na jasan i transparentan način biti upućen na ova pravila, čime se korisnicima (posjetiteljima) omogućava informiranost prilikom davanja (ili uskrate) suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Osoba čiji se osobni podaci prikupljaju (ili se potencijalno mogu prikupljati) naziva se ispitanikom (za potrebe ovih pravila, može se nazvati i posjetiteljem).

Osobne podatke Nova runda prikuplja isključivo od svojih korisnika (posjetitelja), te svaki korisnik (posjetitelj) stranice Nova runda jamči i odgovara za istinitost dostavljenih osobnih podataka.

Nova runda se niti u jednom trenutku neće koristiti automatiziranom obradom osobnih podatka.

Nova runda nastoji uskladiti svoje poslovanje i djelovanje s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Nova runda na ovoj web stranici prikuplja osobne podatke za potrebe:

 1. ZIDA OSNIVAČA
  • Zid osnivača (Wall of founders) je popis osoba koje se svojom novčanom donacijom u sklopu Indiegogo kampanje (ili na drugi prikladan način) pomogli stvaranju i početku poslovanja Nove runde, a koji popis je Nova runda javno objavila na svojoj web-stranici, kako bi im odala počast i priznanje.

  • kategorija osobnih podataka koji se prikupljaju za potrebe Zida osnivača su ime i prezime.

  • pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka ovih ispitanika je izričita privola, dana jasnom potvrdnom radnjom kojom se izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak ispitanika na obradu osobnih podataka (Nova runda raspolaže dokazom o privoli, te na Zidu osnivača ne mogu biti objavljena imena i prezimena osoba koje su uskratile ili propustile dostaviti svoju privolu.

  • svrha obrade osobnih podataka ovih ispitanika je isključivo prepoznavanje njihovog doprinosa u stvaranju i početku poslovanja pivovare te javno odavanje počasti njihovom imenu i prezimenu.

  • trajanje obrade – navedeni osobni podaci će biti obrađivani (tj. javno objavljeni na Zidu osnivača) dok god bude postojala ova web stranica, odnosno dok voditelj obrade bude imao važeću privolu ispitanika.

  • pristup, ispravak i brisanje – ovi osobni podaci su javno objavljeni i kao takvi dostupni svima. Svaki ispitanik uvijek može zatražiti od Nove runde brisanje njegovih osobnih podataka sa Zida osnivača (pravo na zaborav), a kojem zahtjevu će u potpunosti i bez odgode biti udovoljeno. Svaki ispitanik ima pravo na izmjenu svojih osobnih podataka, uz podnošenje odgovarajućeg dokaza (npr. pravomoćna upravna odluka kojim je dopuštena/evidentirana promjena imena i/ili prezimena).

  • pravo na prigovor -  ispitanik može sva svoja pitanja, primjedbe ili prigovore uputiti na kontakte navedene u Impressumu voditelja obrade ili se izravno obratiti nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) u slučaju sumnje na zlouporabu osobnih podataka na jedan od načina propisanih na web adresi - http://azop.hr/zastita-podataka-hrvatska/detaljnije/kontaktirajte-nas.

 2. USPOSTAVLJANJA KONTAKTA PUTEM KONTAKT FORME (https://novarunda.com/hr/kontakt/)
  • kontakt forma služi kako bi korisnici (posjetitelji) web-stranice Nova runda uspostavili kontakt sa samom pivovarom i njezinim osobljem radi informiranja o proizvodima, aktivnostima ili poslovanjem same pivovare, uspostave poslovnog ili drugog odnosa i slično.

  • kategorija osobnih podataka koji se obvezno prikupljaju za potrebe Kontakta su ime i prezime te e-mail adresa korisnika (posjetitelja), dok korisnici (posjetitelji) po svom slobodnom izboru mogu upisati i broj mobilnog ili fiksnog telefona. Pored navedenog, pojedini ispitanik u svojoj poruci upućenoj putem kontakt forme slobodnom voljom, po svom izboru, može priopćiti Novoj rundi i druge osobne podatke (ovisno o sadržaju svog obraćanja), čime je ujedno Novoj rundi dao privolu za prikupljanje i obradu tih osobnih podataka. Navedeni podaci uživaju svekoliku zaštitu predviđenu ovim pravilima, nacionalnim i međunarodnim propisima.

  • pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka ovih ispitanika je izričita privola, dana stavljanjem kvačice u predviđeno polje (opt-in princip) i klikom miša na polja "POŠALJI". Evidentiranje poruke na poslužitelju Nove runde služi kao dokaz dane privole.

  • svrha obrade osobnih podataka ovih ispitanika je uspostava kontakta s pivovarom i njezinim osobljem radi informiranja o proizvodima, aktivnostima ili poslovanjem same pivovare, uspostave poslovnog ili drugog odnosa i slično. Traženi osobni podaci služe kako bi se pivovara uvjerila o vjerodostojnosti upita/kontakta.

  • trajanje obrade – sve poruke koje Nova runda primi putem Kontakt forme čuvaju se na poslužitelju najduže jednu godinu, nakon čega se brišu (zajedno sa svim primljenim osobnim podacima ispitanika).

  • pravo na pristup – Nova runda jamči ispitaniku pravo na pristup svojim osobnim podacima. Nova runda se obvezuje da neće primljene osobne podatke davati na uvid trećim osobama, osim u slučaju izričitog pristanka ispitanika ili ako joj to bude naloženo sudskim nalogom.

  • ispravak i brisanje – Svaki ispitanik uvijek može zatražiti od Nove runde brisanje njegovih osobnih podataka dostavljenih putem Kontakt forme i prije isteka jednogodišnjeg razdoblja (pravo na zaborav), a kojem zahtjevu će u potpunosti i bez odgode biti udovoljeno. Svaki ispitanik ima pravo na izmjenu svojih osobnih podataka, uz podnošenje odgovarajućeg dokaza.

  • pravo na prigovor - ispitanik može sva svoja pitanja, primjedbe ili prigovore uputiti na kontakte navedene u Impressumu voditelja obrade ili se izravno obratiti nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) u slučaju sumnje na zloporabu osobnih podataka na jedan od načina propisanih na web adresi http://azop.hr/zastita-podataka-hrvatska/detaljnije/kontaktirajte-nas.

 3. PRIJAVA NA NEWSLETTER
  • općenito, newsletter je tekst koji sadrži informacije i novitete o tvrtci ili nekom drugom poslovnom subjektu koje se redovito šalju putem maila korisnicima, kupcima i svima koji su zainteresirani za primjerice, određenu pivovaru i njezine proizvode.

  • Nova runda svojim korisnicima (posjetiteljima) omogućuje newsletter putem vanjskog servisa (Mailchimp), koji se ima smatrati izvršiteljem obrade. Klikom miša na polje "Prijavite se na naš newsletter", korisnik (posjetitelj) biti će upućen na web-obrazac izvršitelja obrade, putem kojeg će mu biti omogućena prijava na newsletter Nove runde.

  • kategorija osobnih podataka koji se obvezno prikupljaju za potrebe Newslettera je e-mail adresa korisnika (posjetitelja), dok dok korisnici (posjetitelji) po svom slobodnom izboru mogu upisati i svoje ime i prezime.

  • pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka ovih ispitanika je izričita privola, dana stavljanjem kvačice u predviđeno polje (opt-in princip) i klikom miša na polja "SUBSCRIBE". Korisniku će potom jasnim i razumljivim uputama biti omogućeno poduzimanje daljnjih koraka radi prijave na Newsletter, uključujući slanje e-mail poruke na prethodno naznačenu adresu (dvostruki opt-in princip).

  • svrha obrade osobnih podataka ovih ispitanika je omogućavanje informiranja ispitanika o Novoj rundi, te njezinim proizvodima i aktivnostima, periodičnim slanjem e-mail poruka.

  • iznošenje podataka izvan Europske unije – ovi osobni podaci se bilježe na poslužiteljima izvršitelja obrade koji se nalaze u Sjedinjenim američkim državama. Izvršitelj obrade svojim korisnicima jamči poduzimanje razumnih i prikladnih    mjera za zaštitu osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju. Izvršitelj obrade u općim uvjetima poslovanja na svojoj web stranici izrijekom jamči kako je njegovo poslovanje u cijelosti usklađeno pravnim okvirom koji regulira protok osobnih podataka između Europske unije i Sjedinjenih američkih država (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

  • trajanje obrade – dok god ispitanik ne povuče privolu na izričit način. Nakon što prestane obrada osobnih podataka, ispitanik ima pravo zahtijevati od voditelja obrade da prestane s daljnjom obradom njegovih osobnih podataka te da sa svoje strane poduzme sve kako bi se prikupljeni osobni podaci trajno izbrisali. Svaki ispitanik u svakom trenutku ima pravo povući danu privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka za potrebe Newslettera. Navedeno povlačenje privole funkcionira prema (transparentnom) opt-out principu, koji je u istoj mjeri jednostavan kao i davanje same privole. Ukoliko korisnik bude imao poteškoća prilikom povlačenja privole putem mehanizma na web-stranici izvršitelja, uvijek ima mogućnost izravno se obratiti voditelju obrade (koji će potom poduzeti sve potrebne radnje sa svrhom prestanka daljnje obrade).

  • pravo na pristup – Nova runda jamči ispitaniku pravo na pristup svojim osobnim podacima dostavljenima za potrebe newslettera.

  • ispravak i brisanje – svaki ispitanik ima pravo zahtjevati od voditelja obrade brisanje ili izmjenu svojih osobnih podataka, u slučaju povlačenja prijave odnosno uz podnošenje odgovarajućeg dokaza.

  • pravo na prigovor - ispitanik može sva svoja pitanja, primjedbe ili prigovore uputiti na kontakte navedene u Impressumu voditelja obrade i Impressumu izvršitelja obrade ( https://mailchimp.com/contact/abuse/) ili se izravno obratiti nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) u slučaju sumnje na zloporabu osobnih podataka na jedan od načina propisanih na web adresi - http://azop.hr/zastita-podataka-hrvatska/detaljnije/kontaktirajte-nas.

Prikupljanje osobnih podataka od naših kupaca i poslovnih partnera

Iako se zaštita osobnih podataka prvenstveno odnosi na fizičke osobe, čak je i u poslovanju s pravnim osobama ili fizičkim osobama koje obavljaju poslovnu djelatnost nužno osigurati navedenu zaštitu.

U svakodnevnom poslovanju, često nas kontaktiraju zaposlenici kupaca, odnosno vlasnici ili direktori poslovnih subjekata s kojima poslujemo, te kroz takav kontakt često prikupljamo njihove osobne podatke (ime i prezime, privatni broj mobitela ili fiksne linije, te privatnu e-mail adresu). Svrha navedene komunikacije je ostvarivanje bržeg i efikasnijeg poslovnog kontakta.

Budući da navedene osobe nužno djeluju u ime poslovnog subjekta u kojem su zaposleni ili kojeg zastupaju, prikupljanje takvih osobnih podataka je  nužna za izvršavanje zajedničkog poslovnog cilja (ugovora), koji se prvenstveno sastoji u plasiranju našeg piva kroz ponudu tih poslovnih subjekata, a zatim i kroz naš logistički ili marketinški support raznim manifestacijama.

Ukoliko navedene osobe od nas to zatraže, navedeni osobni podaci koje smo prikupili na gore navedeni način biti će bez odgode izbrisani, te ih više nećemo koristiti radi kontaktiranja odnosnog poslovnog subjekta, niti u bilo koje druge svrhe. Isto vrijedi i za promjenu/ažuriranje navedenih osobnih podataka.

Zadnje, ali ne i manje bitno. Gore navedeni osobni podaci niti u jednom trenutku neće biti dani na uvid trećim osobama bez suglasnosti ispitanika.

Navedeni ispitanici mogu sva svoja pitanja, primjedbe ili prigovore uputiti na kontakte navedene u našem Impressumu ili se izravno obratiti nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) u slučaju sumnje na zloporabu osobnih podataka na jedan od načina propisanih na web adresi - http://azop.hr/zastita-podataka-hrvatska/detaljnije/kontaktirajte-nas.

Fotografije lokala kupaca na podstranici "Establišmenti"

U cilju međusobnog promoviranja, naši kupci nam redovito šalju fotografije svojih lokala. Takve fotografije u neizmjenjenom obliku uploadamo pod odgovarajući link lokala, koji se nalazi u rubrici "Establišmenti".

Navedene fotografije mogu sadržavati prikaze lokala s gostima, što potencijalno ostavlja mogućnosti identifikacije pojedinaca.

Ukoliko ste se prepoznali na nekoj od navedenih fotografija, a ne želite da je Vaše lice bude javno objavljeno na našim stranicama, slobodno nam se obratite na kontakte iz Impressuma i sporna fotografija će bez odgode biti uklonjena s naše web stranice.

Kolačići

Kako bi ova web stranica radila pravilno, te kako bi Nova runda efikasnije mogla vršiti daljnja unaprjeđenja iste, u svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja, web stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija u obliku kolačića (eng. cookies). Većina web-stranica i portala koristi ovu praksu, no sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 1179/2011 od 17. studenoga 2011 o utvrđivanju tehničkih specifikacija za sustave za online prikupljanje u skladu s Uredbom (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi, obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti pristanak posjetitelja.

Pristupom na web stranicu svakom posjetitelju će se na dnu ekrana pojaviti upozorenje na kolačiće, uz mogućnost da klikom na poveznicu pročita više u istima. Klikom na polje „slažem se“, posjetitelj daje suglasnost web stranici da sprema kolačiće na njegovo računalo. Ukoliko posjetitelj ne klikne na polje „slažem se“, web stranica neće spremati kolačiće na njegovo računalo. Onemogućavanjem kolačića posjetitelj i dalje može pregledavati ovu web-stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti dostupne.

Ukoliko su omogućeni, posredstvom kolačića Nova runda prikuplja podatke o Vašoj internet (IP) adresi i o Vašem računalu.

Kolačići su sastavni dio suvremenih web-stranica i sami po sebi nisu štetni, ne sadržavaju viruse, trojance ili neke druge maliciozne kodove.

Kolačić je informacija spremljena na računalo posjetitelja od strane web-stranice koju posjećuje. Kolačići obično spremaju posjetiteljeve postavke za web-stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada posjetitelj opet otvori istu web-stranicu, internet preglednik (eng. browser) šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama posjetitelja.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što su posjetiteljevo ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako posjetitelj to omogući – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im posjetitelj nije dao i ne mogu pristupiti drugim datotekama i podacima na računalu posjetitelja. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića posjetiteljima nisu vidljive. Ipak, moguće je promjeniti postavke internet preglednika na način da posjetitelji mogu sami birati hoće li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, kao i pobrisati spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Kolačići se u praksi prvenstveno dijele prema kriteriju invazivnosti:

 • Privremeni ili susret kolačići
 • Trajni ili pohranjeni kolačići
 • Vlastiti kolačići
 • Drugi kolačići

Svaka se vrsta kolačića u zakonodavstvu i smjernicama tumači drukčije, što vlasnicima internetskih stranica i web–developerima otežava postizanje skladnosti sa pravnom regulativom i prije svega nalaže da je potrebno proučiti problematiku privatnosti kolačića, te o upotrebi kolačića obavještavati i svoje internetske goste. U slučaju invazivnijih kolačića, od gosta se mora ishoditi suglasnost za njihovu upotrebu.

Za potrebe web-stranice Nove runde koriste se privremeni kolačići. Oni su obavezni za djelovanje sistema za uređivanje i prikaz sadržaja i omogućuju pravilno primanje elektronskih poruka i sadržaja na internetskoj stranici.

Kako onemogućiti kolačiće? Isključivanjem kolačića svaki posjetitelj odlučuje da li će dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internetskom pregledniku. Ako posjetitelj onemogući kolačiće, neće moći koristiti neke od funkcionalnosti na web-stranicama. U nastavku ćemo Vas upoznati s načinom blokiranjem kolačića na najkorištenijim internetskim preglednicima (princip je gotovo identičan i za internetske preglednike koji nisu navedeni na popisu):

Google analytics kolačići

Na ovoj web stranici je omogućen Google Analytics (s opcijom anonimnosti). Google Analytics usluga je web-analize koja prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja web-lokacija. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o web stranici s koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su podstranice bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane podstranice. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.

Izvršitelj obrade jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Države.

Za web analitiku putem usluge Google Analytics koristi se aplikacija "_gat. _anonymizeIp". Ovom aplikacijom Google skraćuje IP adresu internetske veze predmeta podataka i anonimizira se prilikom pristupa našim web stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru.

Svrha Google Analytics-a jest analizirati promet na našoj web stranici. Google prikuplja podatke i informacije, između ostalog, kako bi procijenio upotrebu naše web stranice i pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti posjetitelja na našoj web stranici, te pružaju druge usluge vezane uz korištenje naše web stranice.

Google Analytics funkcionira na način da postavlja kolačić na računalo posjetitelja (općenito o kolačićima pročitajte u ranijim odredbama ovih pravila). Postavljanjem kolačića Google može analizirati upotrebu web stranice. Svakim pristupom na jednu od podstranica na našoj web stranici, a na kojoj je integrirana komponenta usluge Google Analytics, internetski preglednik posjetitelja će slati podatke Googleu putem Google Analytics-a. Tijekom ovog tehničkog postupka Google stječe znanja o osobnim podacima, kao što su IP adresa ispitanika, vrijeme logiranja, trajanje sesije, a što Google-u, između ostalog, služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, te naknadno poboljšanje svoje usluge.

Ovaj kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s koje je pristup napravljen i učestalost posjeta web stranica od strane subjekta. Svakim posjetom web stranici, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu ispitanika, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se i pohranjuju. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Ispitanik, kao što je gore navedeno, može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića na svoje računalo putem ove web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenim internetskim preglednikom također bi spriječilo Google Analytics da postavlja svoje kolačiće na Vaše računalo. Osim toga, kolačići koji Google Analytics već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Svaki ispitanik ima mogućnost prigovora zbirci podataka koje generira Google Analytics, a koja se odnosi na upotrebu ove web stranice, kao i obradu tih podataka od strane Googlea, uz mogućnost da se ista obrada spriječi. U tu svrhu, ispitanik može preuzeti dodatni preglednik na poveznici https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga na svoje računalo. Ovaj dodatak preglednika govori Google Analyticsu putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se prigovorom Google-u. Ako je operativni sustav ispitanika kasnije izbrisan, formatiran ili ponovo instaliran, ispitanik mora ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatni preglednik deinstalirao ili onemogućio sam ispitanik ili bilo koja druga osoba po uputi ispitanika, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka preglednika.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us. hTML. Google Analytics dodatno se objašnjava u sljedećoj vezi https://www.google.com/analytics/.

Društvene mreže

Facebook

Na ovoj web stranici Nova runda je integrirala komponentu za društvenu mrežu Facebook.

Facebook je mjesto društvenih sastanaka na Internetu, mrežne zajednice koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i mrežu putem zahtjeva prijatelja.

Izvršitelj obrade je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, izvršiteljem se smatra Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska.

Svakim klikom na jednu od podstranica ove web stranice, na kojoj je integrirana Facebook komponenta (Facebook plug-in), web preglednik će automatski tražiti preuzimanje prikaza odgovarajuće Facebook komponente. Pregledu svih Facebook dodataka može se pristupiti pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook je upoznat s činjenicom da je našu određenu podstranicu posjetio ispitanik.

Ako je ispitanik istovremeno prijavljujen na Facebook-u, Facebook detektira svaki pristup na našu web stranicu od strane ispitanika, tj. koje specifične podstranice je posjetio. Ti se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i povezani su s odgovarajućim Facebook računom ispitanika. Ako posjetitelj klikne na jedan od Facebookovih gumba integriranih u našu web stranicu, npr. gumb "Sviđa mi se" ili ako podnese komentar, tada Facebook povezuje ove podatke s osobnim Facebook korisničkim računom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

Facebook uvijek prima, putem Facebook komponente, informacije o posjetu našoj web stranici od strane ispitanika, kad god se isti prijavljuje istovremeno na Facebooku tijekom posjeta našoj web stranici. To se događa neovisno o tome pokreće li ispitanik Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos podataka na Facebook nije poželjan za ispitanika, on to može spriječiti tako da se odjavi s računa na Facebooku prije nego što posjeti našu web stranicu ili nastavi istu pretraživati.

Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, dostupna na adresi https://facebook.com/about/privacy/, te pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, objašnjava se on koje postavke Facebook nudi kako bi zaštitio privatnost predmeta podataka. Osim toga, dostupne su različite opcije konfiguracije kako bi se omogućilo uklanjanje prijenosa podataka na Facebook. Ovu aplikaciju može koristiti ispitanik kako bi se onemogućio prijenos podataka na Facebook.

Instagram

Na ovoj web stranici Nova runda je integrirala komponentu za društvenu mrežu Instagram. Instagram je usluga koja može biti kvalificirana kao audiovizualna platforma, koja korisnicima omogućuje dijeljenje fotografija i videozapisa te širenje takvih podataka u drugim društvenim mrežama.

Izvršitelj obrade je Instagram LLC, 1 Hacker Way, zgrada 14 Prvi kat, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

Svakim pristupom na jednu od pojedinačnih stranica ove web stranice, na kojoj je integrirana komponenta Instagram (gumb Insta), web preglednik posjetitelja traži preuzimanje prikaza odgovarajuće komponente Instagrama. Tijekom ovog tehničkog postupka, Instagram prepoznaje koje je specifične podstranice naše web stranice posjetio ispitanik.

Ako je posjetitelj istodobno prijavljen na Instagramu, svakim klikom na jednu od podstranica ove web stranice i na kojem je integrirana Instagram komponenta (gumb Insta), web preglednik je automatski traži preuzimanje prikaza odgovarajuće Instagram komponente.

Instagram prima informacije putem svoje komponente o tome da je ispitanik posjetio našu web stranicu, pod uvjetom da je posjetitelj prijavljen na Instagramu u vrijeme pristupa na našu web stranicu. To se događa neovisno o tome hoće li posjetitelj kliknuti gumb Instagram ili ne. Ako takav prijenos informacija Instagrama nije poželjan za posjetitelja, on to može spriječiti tako da se odjavi s računa Instagram prije nego što pristupi na našu web stranicu ili istu nastavi pretraživati.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka na Instagramu možete pronaći pod https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Nova runda je integrirala komponentu LinkedIn Corporation na ovoj web stranici. LinkedIn je web-based društvena mreža koja korisnicima s postojećim poslovnim kontaktima omogućuje povezivanje i stvaranje novih poslovnih kontakata. Više od 400 milijuna registriranih osoba u više od 200 zemalja koristi LinkedIn. Tako je LinkedIn trenutno najveća platforma za poslovne kontakte i jedan od najposjećenijih web stranica na svijetu.

Izvršitelj obrade je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Države, a za pitanja zaštite privatnosti izvan SAD-a izvršiteljem se smatra LinkedIn Irska, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Svakim pristupom na jednu od pojedinačnih stranica ove web stranice, na kojoj je integrirana komponenta Linkedin (LinkedIn plug-in), web preglednik automatski traži preuzimanje prikaza odgovarajuće Linkedin komponente. Pregledu svih Linkedin dodataka može se pristupiti pod https://developers.linkedin.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka Linkedin je upoznat s time što je našu određenu podstranicu posjetio ispitanik.

Ako je posjetitelj istovremeno prijavljen na LinkedIn-u, LinkedIn detektira pristup našoj web stranici, kroz cijelo vrijeme boravka na našoj stranici. Podaci se prikupljaju putem LinkedIn komponente i povezane su s odgovarajućim LinkedIn računom subjekta podataka. Ako se korisnik klikne na jedan od gumba povezanih s LinkedInom integriranim na našu web stranicu, LinkedIn dodjeljuje ove podatke osobnom LinkedIn korisničkom računu subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

LinkedIn prima informacije putem LinkedIn komponente da je ispitanik posjetio našu web stranicu, pod uvjetom da je isti prijavljen na LinkedIn u trenutku pristupa na našu web stranicu. To se događa neovisno o tome hoće li osoba kliknuti gumb LinkedIn ili ne. Ako takav prijenos podataka nije LinkedInu poželjan za ispitanika, on to može spriječiti tako što će se odjaviti sa svog LinkedIn računa prije nego što pristupa na našu web stranicu, odnosno nastavlja pregledavati istu.

LinkedIn pruža pod https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls mogućnost otkazivanja pretplate na poruke e-pošte, SMS poruka i ciljanih oglasa, kao i mogućnost upravljanja postavkama oglasa. LinkedIn također koristi povezana društva kao što su Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Postavljanje takvih kolačića može se odbiti pod https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Primjenjiva pravila o privatnosti za LinkedIn dostupna su pod https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn Cookie Policy dostupan je pod https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Twitter

Na ovoj web stranici Nova runda je integrirala komponente Twittera. Twitter je višejezična, javno dostupna usluga za microblogging na kojoj korisnici mogu objavljivati i širiti takozvane tweete, npr. kratke poruke, koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke dostupne su svima, uključujući one koji nisu prijavljeni na Twitter. Tweets se također prikazuju takozvanim sljedbenicima odgovarajućeg korisnika. Sljedbenici su drugi korisnici Twittera koji prate tweete korisnika. Nadalje, Twitter vam omogućuje da adresirate široku publiku putem hashtagova, veza ili retweetsa.

Izvršitelj obrade je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Svakim pozivom na jednu od podstranica ove web stranice, na kojoj je integrirana Twitter komponenta (gumb Twitter), web preglednik automatski traži preuzimanje prikaza odgovarajuće Linkedin komponente. Dodatne informacije o gumama na usluzi Twitter dostupne su pod https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijekom ovog tehničkog postupka, Twitter stječe znanje o tome koju je konkretnu podstranica naše web stranice posjetio ispitanik. Svrha integracije Twitter komponente je ponovni prijenos sadržaja ove web stranice, kako bi se omogućilo našim posjetiteljima da upoznaju ovu web stranicu s digitalnim svijetom i povećaju broj posjetitelja.

Ako je posjetitelj istovremeno prijavljen na Twitter-u, Twitter detektira pristup našoj web stranici, kroz cijelo vrijeme boravka na našoj stranici. Podaci se prikupljaju putem Twitter komponente i povezane su s odgovarajućim Twitter računom subjekta podataka. Ako se korisnik klikne na jedan od gumba povezanih s Twitterom (integriranim na našu web stranicu), Twitter dodjeljuje ove podatke osobnom korisničkom računu ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

Twitter prima informacije putem Twitter komponente da je ispitanik posjetio našu web stranicu, pod uvjetom da je isti prijavljen na Twitteru u vrijeme pristupa na našu web stranicu. To se događa neovisno o tome hoće li ispitanik kliknuti na komponentu Twitter ili ne. Ako takav prijenos podataka na Twitter nije poželjan za ispitanika, on to može spriječiti tako što će se odjaviti sa svog Twitter računa prije nego što pristupa na našu web stranicu, odnosno nastavlja pregledavati istu.

Odgovarajuće odredbe o zaštiti podataka na Twitteru možete pristupiti pod https://twitter.com/privacy?lang=en.

Youtube

Na ovoj web stranici Nova runda je integrirala komponente usluge YouTube. YouTube je internetski portal za videozapise koji izdavačima videozapisa omogućuje besplatno postavljanje videoisječaka i drugih korisnika, što također pruža besplatan pregled, pregled i komentiranje na njih. YouTube vam omogućuje objavljivanje svih vrsta videozapisa, tako da putem internetskog portala možete pristupiti punim filmovima i televizijskim emisijama, kao i glazbenim videozapisima, prikolicama i videozapisima koje korisnici izrađuju.

Izvršitelj obrade je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Svakim pozivom na jednu od podstranica ove web stranice, na kojoj je integrirana komponenta YouTube (YouTube video), web preglednik automatski traži preuzimanje prikaza odgovarajuće Youtube komponente. Dodatne informacije o YouTubeu možete dobiti pod https://www.youtube.com/yt/about/hr/. Tijekom ovog tehničkog postupka, YouTube i Google stječu znanje o tome koju je konkretno podstranicu naše web stranice posjetio ispitanik.

Ako je ispitank prijavljen na usluzi YouTube za vrijeme posjeta našoj web stranici, YouTube prepoznaje (sa svakim pristupom na podstranicu koja sadrži videozapis YouTube-a) na koju je određenu podstranicu naše web stranice pristupio ispitanik. Te informacije prikupljaju YouTube i Google i dodjeljuju se odgovarajućem YouTube računu ispitanika.

YouTube i Google primat će podatke putem YouTube komponente da je ispitanik posjetio našu web stranicu, ako je isti u vrijeme pristupa na našu web stranicu prijavljen na YouTubeu; to se događa neovisno o tome hoće li ispitanik kliknuti na YouTube videozapis ili ne. Ako takav prijenos tih informacija na YouTube i Google nije poželjan za ispitanika, isti se može spriječiti ako se ispitanik odjavi s vlastitog YouTube računa prije nego što pristupa na našu web stranicu, odnosno nastavlja pregledavati istu.

Odredbe o zaštiti podataka usluge YouTube dostupne na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane YouTubea i Googlea.

Izmjene pravila o zaštiti privatnosti i osobnih podataka

Nova runda zadržava pravo izmjene pravila o zaštiti privatnosti i osobnih podataka u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Fonda za regionalni razvoj